Wat is ME/CVS

(De informatie is afkomstig van http://www.me-platform.vuurwerk.nl/medisch/medisch.html)
Voor de nieuwe Canadese definitie (Nederlandstalig) klik hier of zie http://www.cvsinfo.be/Htmldocumenten/Mietwelkom/2)Wat%20is%20CVS-nieuwe%20definitie.htm

ME/CVS
In Nederland wordt de ziekte doorgaans aangeduid met ME (myalgische encephalomyelitis) of CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). In het buitenland worden de afkortingen CFS (chronic fatigue syndrome) en CFIDS (chronic fatigue immune dysfunction syndrome) veel gebruikt.
ME/CVS is een ziekte die onder andere gekenmerkt wordt door:
• een plotseling begin dat gewoonlijk start met een infectieuze periode (bijv. een griepachtige ziekte, ontsteking of specifieke infectie zoals waterpokken
• chronische vermoeidheid
• spiermoeheid
• cognitieve dysfunctie (problemen met de concentratie en het geheugen)
• fluctuatie van de ernst van de symptomen
• ange herstelperiodes na geestelijke en/of lichamelijke inspanning
• griepachtige verschijnselen
• overige specifieke klachten (zie symptomen)

Symptomen
De symptomen die gepaard gaan met ME/CVS kunnen worden opgedeeld in vier categorieën. De symptomen uit categorie 1 zijn het meest kenmerkend. Symptomen uit de categorieën 2 t/m 4 komen niet bij iedereen voor.
1. Perioden van voortdurende, allesoverheersende geestelijke en lichamelijke uitputting
ME/CVS-patiënten hebben perioden waarin de ernst van ziekte sterk is toegenomen. Eén uiting daarvan is een allesoverheersende vermoeidheid. Vaak gaat dit samen met krachteloosheid van de spieren en pijn in de gewrichten. Eenvoudige taken zoals de eigen lichamelijke verzorging (douchen, tanden poetsen etc.) kunnen al teveel zijn. Geestelijke activiteit zoals een boek lezen kan het zelfde effect hebben. De herstelperiode van bovengenoemde voorbeelden is erg lang en kan dagen dan wel weken duren.
2. Storingen in het zenuwstelsel
De storingen in het zenuwstelsel kunnen zich uiten in klachten als:
• slecht geheugen, onvermogen tot concentreren
• slaapstoornissen (omkering dag- / nachtritme, niet verkwikkende slaap, nachtmerries)
• emotionele labiliteit, prikkelbaarheid, depressies. Deze klachten komen ook voor bij mensen die voor de ziekte emotioneel stabiel waren
• onhandigheid. Eenvoudige handelingen die voorheen zonder problemen werden uitgevoerd kunnen nu soms veel moeite kosten
• moeite met praten of schrijven. Er kan niet op een woord gekomen worden, letters worden niet in de juiste volgorde opgeschreven
• overgevoeligheid voor licht, geluid (muziek, pratende mensen) en/of geuren
• hoofdpijn, druk op het hoofd of een zweverig gevoel in het hoofd (een hoofd vol watten)
• wazig zien of dubbel zien
• gevoeligheid voor kou en weersveranderingen
• wisselende lichaamstemperatuur, gecombineerd met overmatige transpiratie
• plotseling opkomende aanvallen van duizeligheid of misselijkheid na lichamelijke of geestelijke inspanning. Soms gaat dit gepaard met flauwvallen en verschijnselen die op verlamming lijken
• vaak moeten plassen
3. Slecht functioneren van het immuunsysteem
Een slecht functioneren van het immuunsysteem kan zich uiten in een voortdurende opeenvolging van griepachtige verschijnselen en infecties zoals vaginale infecties, rode ogen, steenpuisten, neusverkoudheden, kaakholteontstekingen etc. Tevens kunnen allergieën ontstaan.
4. Overige klachten
• flauwtegevoelens (en een enorme behoefte aan zoet eten), deze kunnen zich ook uiten in plotselinge geïrriteerdheid
• darmstoornissen, zowel verstopping als diarree
• voedselovergevoeligheden
• alcohol intolerantie en overgevoeligheid voor drugs

Vervolg

   

 

Sitemap