Terug

Wat kun je doen om te helpen
Er zijn enkele mogelijke manieren om MCS-patiënten te helpen op het werk. Hoewel ze niet bij iedereen voldoende helpen, kunnen deze maatregelen wel voorkomen dat andere medewerkers MCS-achtige symptomen ontwikkelen en kan het bijdragen aan een gezondere werkomgeving.
• geopende ramen zodat er frisse lucht kan circuleren
• goed ventilerende ruimte vrij van sigarettenrook, pesticiden, toxisch belaste deeltjes, schoonmaakmiddelen, deodorant e.d
• meubelen, vloerbedekking e.d van het minst toxisch/allergisch materiaal
• minst toxische pesticiden behandeling; geen sprays of vluchtige pesticiden in of rond het gebouw
• vooraankondigingen voor verf- en pesticidengebruik en renovaties, met provisies of alternatieve werkarrangementen
• collega's, het management en andere medewerkers bijscholen over invaliditeit om lastig vallen te voorkomen
• mogelijkheid tot aangepaste werkuren, zodat MCS-patiënten kunnen komen werken als er minder collega's aanwezig zijn, als de ventilatie op zijn best werkt of waar de werkomgeving het minst problematisch is
• mogelijkheid tot het thuiswerken of op een andere plek

MCS-patiënten zijn een drijfveer om de kwaliteit van lucht binnenshuis te verbeteren en voor het gebruik van minder toxische schoonmaakmiddelen en onderhoud aan gebouwen. Goede binnenshuis luchtkwaliteit en vervanging door minder toxische materialen stimuleert het moraal en de productiviteit. Een gezonde werkplek verlaagd het arbeidsverzuim en ongevallen.
Klachten over binnenshuis luchtproblemen moeten serieus genomen worden door werkgevers, de bonden, veiligheidsinspecties en UVI's.

Symptomen:
• astma en andere ademhalingsproblemen
• auto-immuun afwijkingen
• gedragsproblemen
• opgeblazen buik of andere maag/darmproblemen
• cardiovasculaire problemen
• chronische vermoeidheid
• desoriëntatie of gevoel van "verloren/verdwaald zijn"
• duizeligheid
• dystonie (verlamming)
• ogen, neus en keelproblemen
• depressie
• griepachtige symptomen
• voedselallergieën en intoleranties
• genitaliën- en urineproblemen
• hoofdpijn
• toegenomen gevoeligheid voor geuren
• ontsteking
• geïrriteerdheid
• leerproblemen
• geestelijke verwardheid
• bewegingsproblemen
• spierzwakte en gewrichtspijn
• gevoelloosheid en tintelingen in ledematen
• persisterende infecties, vooral schimmelinfecties
• persisterende huiduitslag en zweren
• epileptische aanvallen
• kort of lange termijn geheugenverlies
• visuele stoornis

   

 

Sitemap