Terug

Hoe ontstaat MCS
MCS kan ontstaan na eenmalige blootstelling aan 1 of meerdere toxische substanties of herhaaldelijke blootstelling aan lage doseringen. Sommige mensen worden chemisch overgevoelig nadat ze op het werk of in hun woonbuurt blootgesteld zijn aan een toxisch-chemische lekkage of na blootstelling aan pesticiden. Of ze ontwikkelen deze ziekte nadat ze een tijd in een slecht geventileerd gebouw hebben doorgebracht, waar ze een combinatie van chemicaliën hebben ingeademd. MCS kan ook ontwikkelt zijn door een grote variatie aan chemicaliën thuis, op het werk, in ziekenhuizen, parken of op school.

Wie heeft een verhoogde kans op MCS
Studies hebben uitgewezen dat veel mensen met MCS de volgende beroepen hebben/hadden:
• industrie medewerkers
• leraren, studenten, kantoor medewerkers en gezondheidsmedewerkers in dichte gebouwen
• overlevenden van chemische ongelukken
• mensen die nabij een afvalverwerking wonen
• mensen waarvan de lucht of het water ernstig vervuild zijn
• mensen blootgesteld aan verscheidene chemicaliën in producten, voedsel en farmaceutica
• Golfoorlog en Vietnam veteranen

Niet alle mensen met MCS vallen in deze categorieën. Bv. sommigen hebben MCS ontwikkelt na een toxische blootstelling van vlooien- en kakkerlakkensprays of van schuimisolatie (ureum formaldehyde) in hun huis. Andere mensen met MCS kunnen geen situaties aanwijzen waarbij zij zijn blootgesteld aan chemische producten waarna hun klachten begonnen.
Mensen met MCS kunnen gedeeltelijk of totaal invalide zijn voor meerdere jaren of hun hele leven. Zij moeten fundamentele veranderingen in hun levensstijl en hun huis aanbrengen. Het huwelijk en andere relaties kunnen door de stress van het omgaan met deze invaliderende ziekte stuk gaan. Ze kunnen zich elke dag naar het werk slepen om alleen maar nog zieker en moeër thuis te komen. Ze kunnen genoodzaakt zijn om hun baan op te zeggen, waardoor ze met een verlies aan inkomen komen te zitten. Sommige mensen genezen uiteindelijk, maar er zijn maar weinigen die weer volledig gezond zullen worden.

Sinds wanneer bestaat MCS
De eerste berichten over MCS dateren van na de Tweede Wereldoorlog en komen vanuit Amerika. De oorzaak: het toenemend gebruik van pesticiden en synthetische geuren. Als gevolg daarvan wordt er nog gesproken over Environmental Illness. Pas zo’n jaar of twintig later worden ook in Europa de eerste ziektegevallen bekend. Er wordt momenteel veel onderzoek verricht, maar het blijft moeilijk een duidelijke definitie van deze ziekte te geven die inmiddels MCS gedoopt is. Iedere patiënt reageert weer anders en de aandoening kan klachten veroorzaken die verband houden met verschillende organen. De enige 'wetmatigheid’ is dat een MCS-patiënt op een bepaalde stof steeds met dezelfde klachten reageert, ook als de concentratie van die stof heel laag is. En als je de stoffen waar je op reageert niet kunt vermijden, ga je op steeds meer stoffen reageren. Er zijn twee fases in het ziektebeeld aan te geven. De fase van de zogenaamde sensibilisering ontstaat door het contact met een hoge concentratie van een stof of door langdurige blootstelling hieraan. Tijdens de volgende fase levert blootstelling aan zeer lage concentraties al problemen op. Vaak gaat het dan ook om stoffen die chemisch niets te maken hebben met de stoffen waarmee de overgevoeligheid begon. Een belangrijke overeenkomst tussen patiënten is wel dat de meesten een scherpe neus hebben en alles eerder ruiken dan anderen. Ook merken ze dat ze in een bos vaak dieper kunnen inademen dan in de stad.

Vervolg

   

 

Sitemap