Terug

Ik maak gebruik van urenbriefjes en laat de SVB-bank de loonberekening doen en de uitbetaling van het loon. Ik heb zelf nl geen energie voor die loonberekening cq uitbetaling en ook mijn hoofd zal wat dat betreft niet mee werken.
Het kan 2 maanden duren voordat je hulpverlener het eerste loon ontvangt ivm het verwerken van het contract, hou hier dus rekening mee en vertel het je hulpverlener. Na die eerste keer is betaling gewoon maandelijks rond het einde van de maand. Jij krijgt de loonstrookjes en jaaropgave van je hulpverlener toegestuurd welke jij aan je hulpverlener moet geven. Maak er wel eerst voor jezelf een kopietje van en maak ook een kopietje van het urenbriefje voor je die opstuurd naar de SVB-bank. Mocht er nl iets misgaan met de post, dan heb jij altijd nog een kopietje achter de hand. Maak uiteraard ook altijd een kopie van het contract voor je het opstuurt.
Je wordt door de SVB-bank op de hoogte gehouden van je saldo dmv overzichten die je ontvangt als er iets veranderd is aan je saldo.

MEE kan je evt. helpen met het aanvragen van PGB of thuiszorg. Ik heb al veel hulp en steun gekregen van hun.
Tip: voordat je hulp aanvraagt bij het RIO maak je voor jezelf een briefje waar je de taken op schrijft die gedaan moeten worden en hoelang de hulp hiermee bezig zou zijn. Bv. afwassen - 30 minuten, stofzuigen - 30 minuten, bed verschonen - 30 minuten, strijken - 30 minuten etc. Bedenk ook hoe vaak je wilt dat er bv gepoetst en gezogen wordt. Stel je bent allergisch voor stof, dan is 1x per week stofzuigen veel te weinig of je wordt iedere dag nat van het zweet wakker, het is dan niet lekker om maar 1x per week het bed te verschonen. Heb je verzorging nodig bedenk dan ook hier wat er gedaan moet worden, hoe vaak en hoelang dat dit duurt. Stel je kunt niet alleen in bad en je kunt ook niet alleen gelaten worden als je in bad ligt omdat je anders kantelt en kopje onder gaat, dan moet je hulpverlener dus bij je blijven en kan hij/zij niet ondertussen iets anders gaan doen en voor het ontspannen van je spieren heb je niets aan 5 minuten in bad liggen, dit moet dan minimaal een half uur zijn. Als je uit bad komt, moet je misschien ook afgedroogd worden. Tel al dit soort dingen mee! Schrijf ook op wat je partner doet, bv plasfles legen, je helpen met overstappen van bed naar rolstoel, drinken voor je pakken etc. 

Door al die bezuinigingen is het helaas nog moeilijker geworden om thuiszorg of PGB te krijgen, vooral als je nog een partner hebt.
Ook mag je hulpverlener niet meer koken en boodschappen doen, dit is bij de PGB en de thuiszorg geschrapt. Ze vinden dat je dan maar gebruik moet maken van bv Tafeltje Dekje en de boodschappendienst van de winkel.

Wat zijn de voor- en nadelen van thuiszorg en PGB?
Thuiszorg, voordeel:
• ook tijdens ziekte of vakantie van je hulpverlener ben je verzekerd van hulp
Thuiszorg, nadeel:
• je zit vast aan de tijden die hun stellen bv iemand verzorgen wordt altijd 's morgens gedaan
• je hebt geen zekerheid hoelang je hulp krijgt, het kan ieder moment stopgezet worden
• het kan zijn dat er vaak iemand anders komt (ik ben in 2 maanden tijd wel door 30 verschillende hulpverleners gewassen en steeds kun je opnieuw alles uit gaan leggen)
• ze nemen niet de tijd voor je, omdat ze per taak een bepaalde tijd krijgen

PGB, voordeel:
• jij beslist wanneer je hulp iets komt doen bv je bent pas 's middags op, dan kun je het zo afspreken dat je hulp je pas 's middags komt verzorgen of het huishouden komt doen
• je weet van tevoren hoelang je hulp krijgt
• je hebt altijd dezelfde hulpverlener en je hoeft alles dus maar 1 keer uit te leggen
• de hulp is veel persoonlijker, waardoor je hulpverlener de tijd zal/kan nemen om evt. naar je te luisteren als het je hoog zit
PGB, nadeel:
• je moet zelf een hulpverlener zoeken (je kunt dit evt. door een buro laten doen)
• tijdens ziekte of vakantie van je hulpverlener moet je vervanging zoeken (indien je hulpverlener van een buro afkomt zorgt het buro voor vervanging)

Vervolg

 

Sitemap