Terug

Het is nog altijd 1 en al ellende met Stad Rotterdam.
Ik heb een brief van ze gekregen met het voorstel om een telefonische hoorzitting te houden betreffende mijn aanvraag voor een daisy-speler. Tevens staat in die brief dat ze navraag gaan doen bij het College voor Zorgverzekeringen, maar dat daardoor hun beslissing 21 weken kan duren! Nou dan is het dus allang 1 januari geweest. Uiteraard ga ik wel in op het voorstel voor die telefonische hoorzitting, hoewel me wel al telefonisch is meegedeeld dat ze bij hun afwijzing blijven als er geen verdere medische reden voor die daisy-speler tijdens dat gesprek naar voren komt. In mijn ogen heeft die hele telefonische hoorzitting dan geen enkel nut daar in mijn bezwaarschrift alle medische redenen vermeld staan, maar goed ik probeer het toch maar... je weet tenslotte maar nooit. Ik heb inmiddels mijn spd-consulent gebeld en hij zal tijdens die telefonische hoorzitting aanwezig zijn om mij bij te staan. Hij vindt het overigens schandalig van de verzekering dat zij mij die daisy-speler niet goedkeuren.

Ook ivm de laptop, hooglaagbed e.d. is er telefonisch contact geweest met Stad Rotterdam en zodoende hebben we vernomen dat ze bij hun besluit blijven en ze zelfs formeel gezien per direct alles mogen laten ophalen. Er is me echter gezegd dat ze dit niet zullen doen, maar mocht er iets stuk gaan (bv mijn bed) dan wordt die opgehaald maar niet gemaakt en dus zit ik dan zonder bed.

Dit alles omdat de nieuwe medisch adviseur ME, FM en MCS dus geen medische indicatie vindt voor hulpmiddelen als hooglaagbed, decubitusmatras, laptop, daisy-speler etc. Het is zelfs zo dat als hij tijdens onze overstap al bij Stad Rotterdam had gewerkt, hij de overname van mijn hulpmiddelen niet had goedgekeurd.
Wie deze medisch adviseur is of hoe hij heet weten we niet en krijgen we ook niet te horen, net zo min dat we hem persoonlijk aan de telefoon krijgen.
Degene met wie we tot nu toe telefonisch contact hebben gehad staat geheel aan onze kant, maar kan helaas niets doen behalve ons het advies geven dat we hier echt mee verder moeten gaan.

Ivm dit alles komt morgenmiddag (26 november) mijn spd-consulent om te bespreken hoe we het gaan aanpakken en wat er in het bezwaarschrift geschreven wordt e.d. Daarbij hebben we ook nog de mogelijkheid om rechtsbijstand in te schakelen. Stad Rotterdam of beter gezegd die medisch adviseur is echt nog niet van ons af!!!

Gisteren ben ik gebeld door mijn blindenbibliotheek LSB of ik de daisy-speler al in mijn bezit had. Daarop heb ik mijn situatie uitgelegd en zij gaf mij het advies om dit alles ook door te geven aan STIVOR. Hun zijn nl degene die dit alles geregeld en kortgesloten hebben met de betr. ministeries, de verzekeringen etc., misschien dat hun nog wat voor me kunnen doen.
Verder gaf ze mij het advies om dan maar heel veel boeken aan te vragen bij hun, daar vanaf 1 januari 2004 geen cassettes meer verstrekt werden. Er zat geen limiet aan het aantal boeken en dus heb ik er 20 gevraagd. Er waren nl meerdere leden die problemen hadden met hun ziekenfonds en voor deze leden hebben ze de mogelijkheid gemaakt om veel boeken voor 1 januari aan te vragen, zodat deze leden tenminste nog een poos vooruit kunnen tot de definitieve beslissing van hun ziekenfonds valt. Ik heb gevraagd of dat nieuwe systeem anders ook op een mp3-speler beluisterd kan worden. In principe kan dit wel, alleen heb je dan het nadeel dat als je stopt met lezen en later weer verder wilt lezen de dvd automatisch weer bij het begin begint en je dan dus met spoelen en het stuk moet zien te vinden waar je was gebleven... en met mijn ME-geheugen is dat niet zo gemakkelijk. Met de daisy-speler is het zo dat het apparaat onthoudt waar je was gebleven en dus daar weer begint. Ook kun je met dat apparaat naar een gewenst hoofdstuk of zelfs bladzijde gaan.
Mijn favoriete schrijvers zijn overigens William Sarabande, Dean R. Koontz en Stephen King. Vooral de boeken van William Sarabande zijn een aanrader, je wilt die nl zo snel mogelijk uitlezen en als het boek dan uit is baal je dat het al voorbij is.

November 2003 deel 1

Vervolg

 

Sitemap